Kiến Trúc 1+1>2 - Văn phòng kiến trúc 1+1>2 | Nhà Đẹp Số
Cộng đồng yêu Nhà Đẹp
← Trở về Nhà Đẹp Số

Kiến Trúc 1+1>2


Address: 5th floor, Cora Building, 24 Hoa Ma St., Ha Noi Hà Nội

Email: arch1and1@gmail.com
Tel: +84 4 3976 4253

Kiến Trúc 1+1>2. Thành lập tháng 6 năm 2004. Trải qua quãng thời gian hoạt động, văn phòng đã thiết kế hàng trăm công trình lớn nhỏ và đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

xem thêm ↓

Xây dựng và phát triển phong cách kiến trúc, quy hoạch tự thân: khả năng liên hợp và tự phát nghĩa giữa các thành tố kiến trúc quy hoạch trên cơ sở một ngữ pháp, một trật tự công năng và giải tỏa cảm xúc đồng bộ, rõ ràng.
Thông qua nghiên cứu, áp dụng và phát triển trong thực tiễn những mô hình kiến trúc sử dụng vật liệu địa phương kết hợp vật liệu hiện đại, đổi mới công nghệ xây dựng truyền thống, tiết kiểm năng lượng và thân thiện với môi trường.

thu gọn ↑


Tất cả bài viết/hình ảnh của Kiến Trúc 1+1>2