Thước Lỗ Ban online - Nhà Đẹp Số
Cộng đồng yêu Nhà Đẹp

Thước Lỗ Ban onlineKéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)


Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch):
Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)


Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần):
Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Thước Lỗ Ban online
3.4 (8) votes