Hồ sơ thiết kế thi công nội thất mẫu văn phòng nhà phố a Minh, Gò Vấp

Hồ sơ thiết kế thi công nội thất mẫu văn phòng

Công trình: Nhà phố kết hợp văn phòng làm việc (tầng 4)
CĐT: gia đình anh Minh
Địa điểm: KDC CityLand, Gò Vấp – HCM
Hoàn thành: 2017
Hạng mục: Thiết kế nội thất

———————————–

ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 1 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 2 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 3 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 4 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 5 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 6 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 7 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 8 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 9 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 10 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 11 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 12 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 13 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 14 ho-so-thiet-ke-thi-cong-noi-that-mau-van-phong-nha-pho-a-minh-go-vap 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: