Thiết kế thi công nội thất nhà phố a Đức – Quận 9, HCM

Thiết kế thi công nội thất nhà phố.

Công trình: Nhà phố
CĐT: gia đình a Đức
Địa điểm: Q.9-Tphcm
Hoàn thành: 2014
Hạng mục: Thiết kế  nội thất
Đơn vị TK: Nhaxinh-group

———————————–

thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (1) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (2) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (3) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (4) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (5) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (6) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (7) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (8) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (9) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (10) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (11) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (12) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (13) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (14) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (15) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (16) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (17) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (18) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (19) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (19) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (21) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (22) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (23) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (24) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (25) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (26) thiet-ke-thi-cong-noi-that-nha-pho-a-duc-quan-9-hcm (27)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: