Mẫu hòn non bộ kết hợp hồ và thác nước đẹp duyên dáng là điểm nhấn cho toàn bộ khu vườn nhà bạn.

Thú chơi tiểu cảnh hòn non bộ đang là một trào lưu hiện nay cho nhà vườn, với khu viên nhà tương đối rộng rãi.

Nghệ thuật làm non bộ tuy có những nguyên tắc, quy luật rất chặt chẽ, khắt khe như chủ, khách, xa gần, chẵn lẻ, cao thấp… nhưng hiện tại cách chơi đã phóng khoáng hơn và phụ thuộc và sở thích cá nhân của chủ nhà.

Dưới đây là một số mẫu hòn non bộ có thể kết hợp với hồ và thác nước.

mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (1) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (2) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (3) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (4) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (5) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (6) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (7) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (8) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (9) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (10) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (11) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (12) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (13) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (14) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (15) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (16) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (17) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (18) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (19) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (20) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (21) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (22) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (23) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (24) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (25) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (26) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (27) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (28) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (29) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (30) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (31) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (32) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (33) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (34) mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (35)

mau-hon-non-bo-ket-hop-ho-va-thac-nuoc-dep-duyen-dang (36)