NHÀ ĐẸP SỐ

CHUYÊN TRANG THIẾT KẾ THI CÔNG & TRANG TRÍ NHÀ ĐẸP

NHÀ ĐẸP SỐ

CHUYÊN TRANG THIẾT KẾ THI CÔNG & TRANG TRÍ NHÀ ĐẸP

NHÀ ĐẸP SỐ

CHUYÊN TRANG THIẾT KẾ THI CÔNG & TRANG TRÍ NHÀ ĐẸP

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Website Nhadepso.com tôn trọng tất cả các quyền riêng tư của người sử dụng. Mục này sẽ trình bày cách chúng tôi sử dụng những thông tin bạn đã cung cấp qua website. Phần quy định về Chính sách riêng tư này có thể được thay đổi. Bạn nên thường xuyên xem lại mục này mỗi khi truy cập vào website.

1. Những thông tin cá nhân thu thập

• Đối với khách viếng thăm: Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm trang website.

• Đối với người đăng ký thành viên và tham gia các hoạt động trên website: Được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên website, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ ràng trên website để bạn có thể hoàn thành nó.

• Tập tin Cookie: Nhadepso.com chỉ sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn đang viếng thăm trang web, tập tin này giúp xác định việc sử dụng và phục vụ bạn tốt hơn.

2. Sử dụng thông tin thu thập

• Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Nhadepso.com như thư điện tử tin tức, chương trình khuyến mại qua email…

• Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ Nhadepso.com và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp.

• Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

3. Cam kết bảo mật

Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với Nhadepso.com. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của Nhadepso.com và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách bảo mật này.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.

Rate this page