Gạch trồng cỏ 5 lỗ

Màu sắc: Xi măng

Kích thước (mm): 390x540x80

Mác gạch: M450 trở lên

Tiêu chuẩn: TCVN 6476:2011

Đặt hàng
Thương hiệu:StyleHome
Danh mục:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Thông tin đặt hàng

Thông tin đặt hàng