Gạch lá phong vàng LP16

Màu sắc: Vàng

Kích thước (mm): 250x215x125 (Độ dày 50mm, 60mm, 80mm, 100mm)

Mác gạch: M400 Trở lên

Trọng lượng: < 4,5 kg

Định mức (số viên/m2): 24

Tiêu chuẩn: TCVN 6476:2011

Đặt hàng
Thương hiệu:StyleHome
Danh mục:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Thông tin đặt hàng

Thông tin đặt hàng