Gạch chữ nhật vàng CN14

Màu sắc: Vàng

Kích thước (mm): 100x200x40 (độ dày 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)

Mác gạch: M400 Trở lên

Trọng lượng: 3,5 kg

Định mức (số viên/m2): 50

Tiêu chuẩn: TCVN 6476:2011

Đặt hàng
Thương hiệu:StyleHome
Danh mục:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Thông tin đặt hàng

Thông tin đặt hàng