Gạch chữ I đỏ A14

Màu sắc: Xanh

Kích thước (mm): 165x195x60

Mác gạch: M400 Trở lên

Trọng lượng: 4kg

Định mức (số viên/m2): 30

Tiêu chuẩn: TCVN 6476:2011

Đặt hàng
Thương hiệu:StyleHome
Danh mục:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Thông tin đặt hàng

Thông tin đặt hàng