Modern house design of Thai Anh – District 10

Modern townhouse design

Project: Private housing

Location: 472/37-CMT8-Q.10, Ho Chi Minh

Finished: 2016

Category: Construction design Interior and exterior decoration

Accounting Unit: Nhaxinh-group

——————————

thien-pho-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (1) thai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (2) thai-pho-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (3) thai-pho-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (4) thien-pho-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (5) thai-pho-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (6) thai-phuong-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (7) thiet-ke-nha-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (8) thiet-ke-nha-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (9) thiet-ke-nha-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (10) thiet-ke-nha-pho-hien-dai-gia-dinh-anh-thai-anh-quan-10 (11)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: