Interior design villa of Phuong’s family – Binh Thanh

Interior design of city villas

Project: Villa

Investor: Anh Phuong

Location: Nguyen Van Dau – Binh Thanh Dist. Ho Chi Minh

Complete: 2014

Category: Interior design

Accounting Unit: Nhaxinh-group

 

—————————–

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (1)

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (2)

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (3) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (4) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (5) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (6) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (7) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (8)

Hãy gửi yêu cầu miễn phí, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
Gửi yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: