Interior design villa of Phuong’s family – Binh Thanh

Interior design of city villas

Project: Villa

Investor: Anh Phuong

Location: Nguyen Van Dau – Binh Thanh Dist. Ho Chi Minh

Complete: 2014

Category: Interior design

Accounting Unit: Nhaxinh-group

 

—————————–

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (1)

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (2)

thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (3) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (4) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (5) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (6) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (7) thiet-ke-noi-that-biet-thu-pho-gia-anh-phuong-binh-thanh (8)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: