Interior design of Tan Thanh classic villas with luxury beauty

Neo-classical interior design

Project:  Villa for
Investor:  Mr. Thanh’s house
Location:  Hai Chau – Da Nang
Completion:  2015
Scope of work:  Interior design

————

Living room space with neo-classical luxury and charm

thiet ke-thiet ke-tan-co-dien-anh-thanh-tien-dep-sang-trong (1) thiet ke-thiet ke-tan-co-dien-anh-thanh-elephants-in-water (2) thiet ke khau-thiet ke-tan-co-dien-anh-thanh-elephants-in-water (3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: