Interior design of Tan Thanh classic villas with luxury beauty

Neo-classical interior design

Project:  Villa for
Investor:  Mr. Thanh’s house
Location:  Hai Chau – Da Nang
Completion:  2015
Scope of work:  Interior design

————

Living room space with neo-classical luxury and charm

thiet ke-thiet ke-tan-co-dien-anh-thanh-tien-dep-sang-trong (1) thiet ke-thiet ke-tan-co-dien-anh-thanh-elephants-in-water (2) thiet ke khau-thiet ke-tan-co-dien-anh-thanh-elephants-in-water (3)

Hãy gửi yêu cầu miễn phí, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
Gửi yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:





Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:





Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: