Interior design Tan classic villa Mr. Hung – Ha Tinh

Neo-classical interior design

Project:  Villa of
investor:  Hung’s family
Location:  District 7 – HCM
Completion:  2015
Scope of work:  Interior design

————

Living room with Tan classic used mainly wood materials create beauty and luxury

Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 1

Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 2 Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 3 Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 4

Hall up the stairs

Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh

Classic style kitchen with wood material with nostalgic elegance

Interior design Tan classic villa Mr. Hung - Ha Tinh kitchen

Dining table with wood material but extremely charming

Interior design Tan classic villa Hung - Ha Tinh kitchen 1 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh bếp ăn 2 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh bếp ăn 3

Master bedroom with lovely interior

Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ master 1 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ m2aster Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ master 3 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ master 4

Living space of the home office

Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng làm việc 1 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng làm việc 2 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng làm việc 3

The room is neoclassical

Master bathroom full of art

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: