Interior design Tan classic villa Mr. Hung – Ha Tinh

Neo-classical interior design

Project:  Villa of
investor:  Hung’s family
Location:  District 7 – HCM
Completion:  2015
Scope of work:  Interior design

————

Living room with Tan classic used mainly wood materials create beauty and luxury

Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 1

Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 2 Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 3 Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh living room 4

Hall up the stairs

Interior design Tan classic villas Hung - Ha Tinh

Classic style kitchen with wood material with nostalgic elegance

Interior design Tan classic villa Mr. Hung - Ha Tinh kitchen

Dining table with wood material but extremely charming

Interior design Tan classic villa Hung - Ha Tinh kitchen 1 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh bếp ăn 2 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh bếp ăn 3

Master bedroom with lovely interior

Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ master 1 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ m2aster Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ master 3 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng ngủ master 4

Living space of the home office

Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng làm việc 1 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng làm việc 2 Thiết kế nội thất Tân cổ điển biệt thự anh Hùng - Hà Tĩnh phòng làm việc 3

The room is neoclassical

Master bathroom full of art

Hãy gửi yêu cầu miễn phí, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
Gửi yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: