Small apartment with only 22m2 but extremely impressive design and spacious

As a renovated project from the old apartment with a rather narrow area of only 22m 2 with the height of 3.3m, but still very impressive and bring a far wider sense than the actual measurements. .

A small living-room is always something that every homeowner desires. That is where they will live for a long time, not just short-term shelter.

Apartment with 22m2 but extremely impressive design and spacious 1

Because the apartment is so small, natural light is the first factor to be emphasized when renovating to bring a wider space, brighter. Thanks to the window and ventilation, the white color is used as the main color scheme for the space inside the small apartment that is filled with the most natural light possible. The main furnitures are made from oak to give a rustic warmth to this space. All equipment and fixtures are stored inside ubiquitous storage compartments that bring order to this small apartment.

Apartment with only 22m2 but extremely impressive design and spacious 5

Chủ nhân của căn hộ nhỏ này là một cô gái và cô ấy thường xuyên phải rời khỏi nhà để đi công tác. Những khi kết thúc công việc trở về nhà, những gì cô ấy cần chính xác là được ngâm mình trong nước nóng và ngủ một giấc thật ngon. Chính vì thế, cô ấy yêu cầu cao về phòng tắm đầy đủ tiện nghi và gian bếp cũng phải thật nhỏ gọn. Cô ấy cần nhiều ngăn lưu trữ để chứa chủ yếu là quần áo và những quyển sách yêu thích của cô. Cô còn yêu cầu phòng khách không quá cao và phải có thêm một bàn ăn và ghế ăn thoải mái cho cô tiện khi muốn ngồi ăn ngay phòng khách.

The apartment is only 22m2 but extremely impressive design and spacious - ground The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 18

Fixed furniture inside this small apartment including kitchen cabinets, wardrobes, storage shelves are all attached to the wall to maximize the height as well as avoid entangling the area. go. The high-frequency wardrobe is located below the shelf. To get a book on the shelf, a ladder is definitely arranged for the owner to use whenever you like. The bed and desk of the owner lay all over the mezzanine, including the bookcase as a way to utilize each centimeter of this small apartment.

Apartment with 22m2 but extremely impressive design and spacious 3

Two wooden tables next to the wall in the living room are an innovative combination. They can be two horizontal tables to save space for the room and in the blink of an eye, just rotate vertically they are transformed into an eyeglass dining table right away. This secret helps small apartments look less compact and extremely flexible with each different needs of the owner.

Apartment with only 22m2 but extremely impressive design and spacious 19 The apartment is only 22m2 but extremely impressive design and spacious 20 The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 21 Apartment with 22m2 but extremely impressive design and spacious 22 The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 23 The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 24 The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 25 The apartment is only 22m2 but extremely impressive design and spacious 26 The apartment is only 22m2 but extremely impressive and spacious 27 The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 28 The apartment is only 22m2 but the design is very impressive and spacious 29 flat with only 22m2 but extremely impressive design and spacious 30 flat with only 22m2 but extremely impressive design and spacious 31

(According to A Little Design design)

Hãy gửi yêu cầu miễn phí, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
Gửi yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau:

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo form sau: